மீண்டும் புதுப் பொலிவுடன் தமிழ் நெட்வேர்க்.


> I.P.L போ‌ட்டி‌யி‌ல் 27 இ‌ந்‌திய ‌வீர‌ர்க‌ள் சூதா‌ட்ட‌ம்?

இ‌ந்‌திய ‌கி‌‌ரி‌க்கெ‌ட் அ‌ணி‌யி‌ன் ந‌ட்ச‌த்‌திர ஆ‌ட்ட‌க்கார‌ர்க‌ள், ஐ.‌பி.எ‌ல். ‌அ‌ணி‌யி‌ன் உ‌ரிமையாள‌ர்க‌ள் சூதா‌ட்ட‌த்‌தி‌ல் ஈடுப‌ட்டு‌ள்ளதாக ‌திடு‌க்‌கிடு‌ம் தகவ‌ல்க‌ள் வெ‌ளியா‌கியு‌ள்ளன.

ஐ.‌பி.எ‌ல். பண‌ம் ப‌ரிமா‌ற்ற‌ ‌விவகார‌ம் தொட‌ர்பாக வருமானவ‌ரி‌த்துறை‌யின‌ர் ப‌ல்வேறு இட‌‌ங்க‌ளி‌ல் நட‌‌த்‌திய சோதனை‌யி‌ல் ஐ.‌பி.எ‌ல். போ‌ட்டி‌க‌ளி‌‌ல் சூதா‌ட்ட‌ம் நடைபெ‌ற்று இரு‌ப்பது‌ம் அ‌தி‌ல் இ‌ந்‌திய அ‌ணி‌யி‌ன் ந‌ட்ச‌த்‌திர ஆ‌ட்ட‌க்கார‌‌ர்க‌ள், அய‌ல்நா‌ட்டு ஆ‌ட்ட‌க்கார‌ர்க‌ள் உ‌ள்பட 27 பேரு‌க்கு தொட‌ர்பு இரு‌ப்பது க‌ண்டு‌பிடி‌க்க‌ப்ப‌ட்டு‌ள்ளது.

ஐ.‌பி.எ‌ல். போ‌ட்டிக‌ளி‌ன் முடிவை ‌தீ‌ர்மா‌னி‌க்கு‌ம் வரை, ஒ‌வ்வொரு போ‌ட்டி‌யி‌ன் போது சுமா‌ர் 500 கோடி ரூபா‌ய் சூதா‌ட்ட‌ம் நடைபெ‌ற்று இரு‌ப்பது‌ம் வருமானவ‌ரி‌த்துறை‌யின‌ர் கை‌ப்ப‌ற்‌றியு‌‌ள்ள ஆவண‌ங்க‌ளி‌ல் இரு‌ந்து தெ‌ரியவ‌ந்து‌ள்ளது.

இதனையடு‌த்து ‌கி‌ரி‌க்கெ‌ட் சூதா‌ட்ட‌ம் தொட‌ர்பாக ச‌ந்தேக‌த்‌தி‌ற்கு உ‌ள்ளா‌கி உ‌ள்ள ‌வீர‌ர்க‌ளிட‌மு‌ம், அ‌ணி‌யி‌ன் உ‌ரிமையாள‌ர்க‌ளிட‌ம் ‌விசாரணை நட‌த்த வருமானவ‌ரி‌த்துறை அ‌திகா‌ரிக‌ள் முடிவு செ‌ய்து‌ள்ளதாக டெ‌ல்‌லி‌யி‌ல் இரு‌ந்து வரு‌ம் தகவ‌ல்க‌ள் தெ‌ரி‌‌‌வி‌க்‌கி‌ன்றன.
Share on Google Plus

About Media 1st

உலகின் உண்மையை உரக்க சொல்வோம் வாழ்க தமிழ் மொழி வளர்க தமிழ் மொழி.