மீண்டும் புதுப் பொலிவுடன் தமிழ் நெட்வேர்க்.


> சூ‌ப்ப‌ர் ‌ஸ்டாருட‌ன் நேரடி

சி‌னிமாவ‌ி‌ல் ம‌ட்டு‌ம் ‌ஹ‌ீரோவாக அ‌றி‌ந்த ஷாரு‌க்கா‌ன் ர‌சிக‌ர்க‌ள் அவ‌ரி‌ன் ஏ டூ இச‌ட் வரை‌யிலான ‌விஷய‌ங்களை அ‌றி‌ந்து கொ‌ள்ள போ‌கிறா‌ர்க‌ள். அவ‌ரி‌ன் வா‌ழ்‌க்கை வரலா‌ற்றை தொகு‌த்து வழ‌ங்கு‌கிறது டி‌ஸ்கவ‌ரி டிராவ‌ல் ‌வி‌லி‌ங் சேன‌‌ல்.

அவ‌ரி‌ன் மேடை ‌நிக‌ழ்‌ச்‌சிக‌ள், பே‌ட்டிக‌ள் சூ‌ட்டி‌ங் ‌ஸ்பா‌ட்டி‌ல் எடு‌க்க‌ப்ப‌ட்டவை, அர‌சிய‌ல் தலைவ‌ர்களுடனான ச‌ந்‌தி‌ப்பு ‌என ‌‌லி‌வி‌ங் ‌‌வி‌த் எ சூ‌ப்ப‌ர் ‌ஸ்டா‌ர் எ‌ன்ற பெய‌ரி‌ல் வாரா வார‌ம் வழ‌ங்கு‌கிறது.

அதே‌ப்போல அ‌ன்றாட‌ம் அவ‌ரி‌ன் ‌வீ‌ட்டி‌ன் நடைமுறை பழ‌க்க வழ‌க்க‌ங்களை ஒரு நா‌ள் முழு‌க்க லை‌வ்வாக பட‌ம் ‌பிடி‌த்து‌ம் கா‌ட்ட‌ப் போ‌கி‌ன்றன‌ர். இதனா‌‌ல் பல‌ பு‌தி‌ர்களு‌க்கு ‌விடை ‌கிடை‌க்கு‌ம் என நூ‌ற்று‌க்கு நூறு ந‌ம்பலா‌ம். அ‌வ்வ‌ப்போது ர‌சிக‌ர்க‌ளி‌ன் கே‌ள்‌விகளு‌க்கு‌ம் ப‌தில‌ளி‌க்‌கிறா‌‌ர்.
Share on Google Plus

About Media 1st

உலகின் உண்மையை உரக்க சொல்வோம் வாழ்க தமிழ் மொழி வளர்க தமிழ் மொழி.